ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 28 ก.ค. 2557
เวลา 12:19 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
1 ปกติ ขอเชิญส่งครูและบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการฝึกอบ... 15 ก.ค. 2557
2 ปกติ การจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาการเรียน... 3 ก.ค. 2557
3 ปกติ การจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาการเรียน... 3 ก.ค. 2557
4 ปกติ ส่งใบสมัครการแข่งขันพาที่สร้างสรรค์ 2 ก.ค. 2557
5 ปกติ ตอบกลับ : แจ้ง... ระบบ e-Office สามารถใช้งานและแนบ... 26 มิ.ย. 2557
6 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ออกใบอนุญาตทำงานและขออยู่ต่อในราชอ... 24 มิ.ย. 2557
7 ปกติ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน 24 มิ.ย. 2557
8 ปกติ ลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.... 11 มิ.ย. 2557
9 ปกติ ข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นป... 11 มิ.ย. 2557
10 ปกติ การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิ... 10 มิ.ย. 2557
11 ปกติ ประกาศ เรื่องลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอ... 4 มิ.ย. 2557
12 ปกติ ขอลอง 4 มิ.ย. 2557
13 ปกติ โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ... 3 มิ.ย. 2557
14 ปกติ ผลการคัดสรรรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ... 25 พ.ค. 2557
15 ปกติ การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม ค... 25 พ.ค. 2557
16 ปกติ เรียกคืนเงินค่าตอบเเทนเเละเงินประกันสังคมของพนักงา... 22 พ.ค. 2557
17 ปกติ เรียกคืนเงินค่าตอบเเทนเเละเงินประกันสังคมของพนักงา... 22 พ.ค. 2557
18 ปกติ ระบบ e-Office 14 พ.ค. 2557
19 ปกติ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๗ ร... 13 พ.ค. 2557
20 ปกติ ตอบกลับ : แจ้ง... ระบบ e-Office สามารถใช้งานและแนบ... 5 พ.ค. 2557
1 2 3 4 5 6 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 25731 (1287 หน้า)

2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2554 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2553 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2552 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2551 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี