ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 18 เม.ย. 2557
เวลา 09:16 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
1 ปกติ มารับ จ.18 18 เม.ย. 2557
2 ปกติ รายงานการใช้สาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 2/2557 18 เม.ย. 2557
3 ปกติ การคัดเลือกบุคคล หน่วยงานและโครงการดีเด่นของชาติ ป... 17 เม.ย. 2557
4 ปกติ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน 10 เม.ย. 2557
5 ปกติ คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการแฏิบัติหน้าที่ส่งเสริม สนับ... 9 เม.ย. 2557
6 ปกติ เงินรางวัล 8 เม.ย. 2557
7 ปกติ ตอบกลับ : การจัดสรรเงินรางวัลปี 2556 8 เม.ย. 2557
8 ปกติ ตอบกลับ : การจัดสรรเงินรางวัลปี 2556 8 เม.ย. 2557
9 ด่วนที่สุด รายละเอียดการจัดสรรเงินรางวัลปี พ.ศ. 2556 8 เม.ย. 2557
10 ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมงานวันสงกรานต์ "สงกรานต์ฮาเฮ 2557 สพป.กท... 8 เม.ย. 2557
11 ด่วนที่สุด การเข้าร่วมเสนอผลงาน IS โรงเรนียนมาตรฐานสากล 8 เม.ย. 2557
12 ปกติ โรงเรียนวัดหนังขอส่ง เงินรางวัล ปี 2556 7 เม.ย. 2557
13 ปกติ จัดสรรเงินรางวัล พ.ศ.2556 4 เม.ย. 2557
14 ปกติ เงินรางวัล ปี 56 4 เม.ย. 2557
15 ปกติ พนักงานราชการถึงแก่กรรม 3 เม.ย. 2557
16 ปกติ พนักงานราชการถึงแก่กรรม 3 เม.ย. 2557
17 ปกติ การจัดสรรงบประมาณปี 2557 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างนั... 3 เม.ย. 2557
18 ปกติ ตอบกลับ : การจัดสรรเงินรางวัลปี 2556 3 เม.ย. 2557
19 ปกติ ตอบกลับ : การจัดสรรเงินรางวัลปี 2556 3 เม.ย. 2557
20 ด่วนที่สุด ตอบกลับ : การจัดสรรเงินรางวัลปี 2556 3 เม.ย. 2557
หน้าแรก | หน้าก่อน | 1 2 3 4 5 6 .. | หน้าถัดไป | หน้าสุดท้าย
จำนวนข้อมูล : 25656 (1283 หน้า)

2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2554 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2553 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2552 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2551 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1